1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana sociālajiem aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā

Projekts 

1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana
sociālajiem aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā
projekta līguma Nr. 2006/10/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0026

Projekta īstenotājs
P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
Projekta norises vieta
Jūrmala, Dobele
Projekta mērķa grupa
25 sociālā darba speciālisti
Projekta mērķi
Projekta mērķis ir apmācīt 25 Dobeles pašvaldībās strādājošus sociālos aprūpētājus.
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2006. – 31.06.2008.
Projekta finansējums
Kopā: 50 000 LVL
Eiropas Sociālais fonds 40 000 LVL
Nacionālais līdzfinansējums 10 000 LVL
Projekta rezultāts
Izglītoti 25 sociālie aprūpētāji.

2006.gada septembrī Dobelē uzsāka studijas 25 sociālā darba speciālistes, kuras 2008.gada jūnijā iegūs augstākās profesionālās izglītības diplomu un profesiju Sociālais aprūpētājs. Mācības notiek 10 dienas mēnesī, kad Koledžas pasniedzēji dodas uz Dobeli.
Projektā ir noslēdzies 1. mācību semestris un jāsaka, ka studentes ir ļoti čaklas un zinātkāras, par ko liecina arī 1. semestra rezultāti. Vidējā atzīme kursā nav zemāka par 7 ballēm.


1.semestra anketu apkopojums.
1.studiju gada apkopojums

0
Feed