KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDĀŠANAS METODISKIE NORĀDĪJUMI

Studenti!


Ir izstrādāti “Kvalifikācijas darba izstrādāšanas metodiskie norādījumi” (.pdf),
iepazīstieties un ņemiet vērā!


Sekmīgas studijas!

0
Feed