Vizīte Tartu Health Care College (Igaunija), 17.05.2017.

Trešdien, 17, maijā, ar mērķi – iepazīstināt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studējošos ar sadarbības augstskolu un tās pieredzi studiju procesa organizēšanā veselības aprūpes studiju programmās – tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu Health Care College (THCC) (Igaunija).

Braucienā piedalījās LU PSK Ārstniecības katedras un Medicīnas tehnoloģiju katedras 1. un 2. kursu studējošie, koledžas direktore Ilga Eriņa, lektores Līva Zdora un Elvīra Lavrinoviča, bibliotekāre Dace Lagzdiņa, ārējo skaru koordinatore Aiga Grauduma un sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Grase.

Vizītes pirmajā daļā LU PSK pārstāvji piedalījās lekcijā un diskusijā par profesionālajām starpkultūru iezīmēm, savukārt programmas otrā daļa tika organizēta darba grupās, studējošie apmeklēja THCC ultrasonogrāfijas, laboratorisko izmeklējumu, ārstnieciskās masāžas un veselības aprūpes simulācijas centrus.

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki atzinīgi novērtēja iniciatīvu arī turpmāk organizēt šādas vizītes pie sadarbības partneriem ārpus Latvijas, jo tā tiek dota iespēja iepazīt citu augstskolu darba vidi, materiāltehnisko bāzi un motivē doties praksē programmas Erasmus+ ietvaros.

0
Feed