Sveiciens Zinību dienā!

Sveicam studentus un koledžas kolektīvu

uzsākot 2014. / 2015. studiju gadu!


Lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus,
lai nepazūd apņēmība, prieku sniedz panākumi un
gandarījums par paveikto!


Veiksmīgu studiju gadu!


Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledžas
ADMINISTRĀCIJA

0
Feed