Studiju programmas "Podoloģija" 2016. gada vasaras aktivitātes

Studiju programmas “Podoloģija” studentes šovasar iesaistījās dažādās aktivitātēs, kas veicināja profesionālo iemaņu pilnveidi un sekmēja nozares atpazīstamību sabiedrībā. Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” medicīnas māsu un sociālo darbinieku vadībā studente Agnija Helda, atsaucoties studiju programmas “Podoloģija” vadītājas Aelitas Kohas un lektores Mārīte Saulītes aicinājumam, organizēja pēdu aprūpes pakalpojumu sniegšanu centra iemītniekiem. Brīvprātīgajā darbā piedalījās studentes Ieva Šteinberga, Zane Subatoviča, Ieva Neimane, Jolanta Dauģele, Alise Miļkeviča, Irina Smurova un Agnija Helde. Savukārt Tatjana Žiško un Zane Subatoviča iesaistījās pēdu aprūpes pakalpojuma sniegšanā SIA Ogres rajona slimnīcas pansionāta iemītniekiem.

Turpinājās sadarbība arī ar Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrību, studentes piedalījās diabēta bērnu vasaras nometnēs, kurās organizēja bērnu pēdu veselības veicināšanas aktivitātes spēļu, rotaļu un diskusijas veidā veidā. Kamēr bērni un jaunieši darbojās grupās, vecākiem bija iespēja iesaistīties diskusijā „Diabēta bērns ģimenē”, ko vadīja lektore M. Saulīte. Vasaras nometnēs piedalījās programmas vadītāja Aelita Koha, lektore Mārīte Saulīte un studentes – Aiva Andersone, Ilona Grinfelde, Ieva Neimane, Zane Subatoviča, Ieva Šteinberga un Laura Vizbule.

No 27.–30.06.2016. ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas un SIA “Dinastija” atbalstu lektore M. Saulīte mācījās Hellmut Ruck Podoloģijas skolas organizētajā tālākizglītības seminārā praktizējošiem podologiem, kur pēc teorētiskā un praktiskā nagu korekcijas kursa apguves, kārtoja praktisko eksāmenu trīs ortoniksijas veidu izgatavošanā un uzstādīšanā, un ieguva prestižo RUCK Nagelkorrektur Spezialist sertifikātu.

Arī jaunais 2016./2017. macību gads studiju programmā „Podoloģija” uzsācies radoši akadēmiskā gaisotnē, M. Saulīte kopā ar Latvijas Universitātes PPMF profesori, Dr.paed. R. Andersoni no 12.–14.09.2016. piedalījās starptautiskā konferencē „Education, Culture and Society” Wroclav, Polijā ar stenda ziņojumu „Development of Career Management Skills of New Podologists for Work in a Multicultural Environment”. Konferencē tika diskutēts par multikultūru vides veidošanos Eiropas augstākās izglītības telpā, ar to saistītajiem izaicinājumiem, iespējām un problēmu risināšanu.

Informāciju apkopoja:
Mārīte Saulīte,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas lektore

0
Feed