Studentu Ziemassvētku pasākums, 20.12.2016.

Decembris – laiks, kad atskatāmies uz gadā paveikto...

20. decembrī, otrdien, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Studējošo pašpārvalde koledžas zālē bija aicinājusi studējošos un darbiniekus uz 2016. gada noslēguma pasākumu “Ziemassvētku zvaigzne 2016”.

Ikgadējā koledžas Ziemassvētku tradīcija netika lauzta arī šogad – studentu Ziemassvētku pasākumu veidoja kursu kopīgi sagatavotie priekšnesumi, kuri bija piesātināti ar humoru, skanīgi un vedināja uz pārdomu mirkļiem, kopā radot jauku svētku noskaņu.

Kā īpašs notikums šī gada Ziemassvētku pasākumā bija 11 pateicības balvu pasniegšana, kuras saņēma gan koledžas studenti, gan darbinieki par atbildīgu darbu Studējošo pašpārvaldē, par līdzdalību koledžas tēla atpazīstamības veicināšanas pasākumos 2016. gadā, par atbalstu un atsaucību koledžas rīkotajos pasākumos.

Paldies, kursiem par skaistajiem priekšnesumiem!
Paldies ikvienam par sadarbību 2016. gadā!

Lai līksmi sagaidīts Jaunais gads!
Uz tikšanos 2017. gadā –
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
Studējošo pašpārvalde

0
Feed