Studentu pašpārvaldes vēlēšanas 14. februārī

Kandidāte: Edīte Vanaga,

Biomedicīnas laborante, 1. kurss.
Par mani: Aktīva, atvērta, pašpārliecināta, sabiedriska, atbildīga, pastāvu par saviem mērķiem un atbildu par sasniegto rezultātu.
Kāpēc pretendēju: Vēlme aktīvi darboties gan studentu, gan koledžas labā. Vēlme realizēt savus mērķus.
Ko vēlos panākt: Iespēju robežās rast iespēju studentiem, pēc studijām, lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Piesaistīt koledžas studentus aktīvāk iesaistīties skolas pasākumos.


Ja Tu uzskati, ka esmu atbilstoša šim amatam, tad droši atdod savu balsi par MANI!


EDīTE VANAGA

0
Feed