Studentu konference, 12.11.2015.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) 12.11.2015. otro un trešo kursu studentiem tika organizēta studentu konference “Pētniecība studiju procesā”, kuras dalībnieki bija koledžas 2014./ 2015. studiju gada absolventi un LU PSK Ētikas komisijas priekšsēdētāja, lektore Madara Miķelsone. Konferences koordinatore – Dagnija Gulbe, LU PSK direktores vietniece zinātniski pētnieciskajā darbā. Konferences dalībnieki klātesošajiem prezentēja veiktos pētījumus un to rezultātus, dalījās pieredzē un sniedza ieteikumus kvalifikācijas darbu izstrādei.

0
Feed