Studentu konference, 07.05.2015.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 2015. gada 7. maijā jau sesto reizi sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu organizēja studentu zinātnisko konferenci "Jauniešu aktuālās problēmas, veselība un sociālie jautājumi", kurā ar saviem pētnieciskajiem darbiem piedalījās 39 studenti.

Konferenci atklāja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte un profesore dr. psych. Guna Svence ar ievadlekciju “Pozitīvā domāšana un veselība” par jaunākajiem pētījumiem veselības psiholoģijā. Konference tika turpināta ar pētniecisko darbu prezentācijām par jauniešiem aktuālām problēmām, sabiedrības veselību un sociālajiem aspektiem.

Paldies, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studentiem par dalību konferencē:

Baibai Prikulei,
studiju programmas “Biomedicīnas laborants” 1. kursa studentei
(„Medicīnas koledžas studējošo asins parametru izmaiņas mācību gada laikā”);

Antrai Andrejevai,
studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studentei
(„Podoloģiskā skalpeļa pielietošana praksē”);

Līgai Budēvicai,
studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studentei
(„Ārstnieciskā vingrošana Hallux vagus pēdu deformācijas profilaksē”)

Ketijai Bitkovai,
studiju programmas “Māszinības” 3. kursa studentei
(„Studējošo jauniešu antropometriskie rādītāji un to saistība ar dzīvesveidu”);

Dacei Lasmanei,
studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studentei
("Psoriātisku nagu protezēšana ar Hellmut Ruck gaismā cietējošo materiālu”)

Daigai Kalniņai Vīndedzkalnei,
studiju programmas “Māszinības” 3. kursa studentei
(„Studējošo jauniešu elpošanas sistēmas funkcionālais stāvoklis un to saistība ar dzīvesveidu”);

Jānim Šnikvaldim,
studiju programmas “Ārstniecības” 3. kursa studentam
(„Ziedputekšņu iedarbība uz hemoglobīnu”);

Ligitai Simsonei,
studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studentei
(„Nagu un pēdu patoloģiskas izmaiņas pacientiem ar obliterējošo aterosklerozi");

Alisei Ansulei,
studiju programmas “Biomedicīnas laborants” 1. kursa studentei
(„Medicīnas koledžas studējošo lipīdu un glikozes rādītāju izmaiņas mācību gada laikā”),

0
Feed