Studentu konference, 03.03.2016.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā 2016. gada 3. martā notika Sociālās aprūpes katedras studentu konference "Pētniecība studiju procesā", kurā piedalījās studiju programmu "Sociālā aprūpe" un "Sociālā rehabilitācija" 1. un 2. kursu studenti.

Prezentācijās tika atspoguļoti studentu pētījumi, kas tiek veikti kvalifikācijas darbu izstrādes ietvaros. Izvēlētās pētījumu tēmas parādīja profesionālās darbības virzienu daudzveidību.

0
Feed