Stažēšanās pieredze projekta "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē" (Nr. 8.2.2.0/18/A/010) ietvaros

qwerty

0
Feed