Starptautiskā veco ļaužu diena, 01.10.2015.

Starptautiskajā veco ļaužu dienā, 01.10.2015., Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras studiju programmas “Sociālās rehabilitācija” 2. kursa studenti viesojās Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, kurā šīs atzīmējamās dienas ietvaros tika organizēti pasākumi centra klientiem.

Studenti pasākuma laikā veica brīvprātīgo darbu, iesaistoties dažādās aktivitātēs. Pasākuma laikā bija iespēja noklausīties nelielu lekciju par brīvprātīgo darbu un uzzināt, ko tas nozīmē, kā tas tiek organizēts gan valsts, gan nevalstiskajās organizācijās.

Iesaistīšanās aprūpes centra rīkotajā pasākumā, studentiem bija jauka iespēja un pieredze. Kā atzinīgs novērtējums par dienā paveikto, bija saņemtie pateicības raksti. Arī turpmāk studenti tika uzaicināti iesaistīties brīvprātīgo darbā un atbalstīt sociālās aprūpes centra organizētos pasākumus.

Ina Vīksniņa,
Sociālās aprūpes katedras
lektore

0
Feed