SP "Podoloģija" studenti ciemojas vasaras nometnē

Studiju programmas „Podoloģija” vasaras aktivitātes

LU PSK studiju programmas „Podoloģija” vadītāja R.Akermane, iesaistot studentus un mācību spēkus, jau vairākus gadus turpina sadarbību ar Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrību, piedaloties biedrības rīkotajās vasaras nometnēs. Arī šovasar jūlijā P2a kursa studentes Ilga Grundmane, Inita Ignatova, Zane Zibulāne, Linda Veinberga, Laura Tenberga, Līva Bērziņa, Inga Zdora kopā ar pasniedzēju Laimu Melderi viesojās Kuldīgas novada Īvandē, Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrības rīkotajā vasaras nometnē „Diabēta skola- pieredze labākai dzīvei”. Jaunie podologi, ~ 40 diabēta bērniem, palīdzēja apgūt pēdu kopšanas un pēdu veselības saglabāšanas pamatiemaņas, organizēja informatīvas rotaļas un viktorīnas, aicinot rūpēties par kājām no mazotnes. Lielākajiem bērniem stāstīja par nagu kopšanas aktualitātēm, nagu lakošanu un dizainu, aktivitātēs iesaistot arī zēnus. Mazākie bērni veidoja savu pēdu nospiedumus ģipsī.

Savukārt pasniedzēja Mārīte Saulīte, nometnes laikā (07.07.12.- 15.07.12.) bija uzņēmusies mediķa pienākumus un veica diabēta aprūpes māsas darbu, rūpējoties par 22 diabēta bērnu veselību, cukura rādītājiem, uztura un aktivitāšu plānošanu. Aicināja bērnus un viņu vecākus uz diskusijām par dzīvi ar 1.tipa cukura diabētu. Organizēja un vadīja seminārus pusaudžiem- Hiperglikēmiju un hipoglikēmiju ietekmējošie faktori pusaudžu vecumā un Diabēts un pēdu aprūpe bērniem, vadīja vecāku diskusijas - Diabēta bērns ģimenēunDiabēts un stress.

Minētās aktivitātes un sadarbība veicina jauno speciālistu izpratni par pacientu dzīvesveidu ar hroniskām saslimšanām, paaugstina profesionālās iemaņas un saskarsmes spējas, veido ieskatu ārstniecības personu darbā un praktiski parāda veselības aprūpes komandas modeļa principus. Paldies, visām sadarbības pusēm, īpaši- LBJDB vadītājai I.Pužulei par atsaucību!

0
Feed