Sociālās integrācijas projekts "Sapņu siena – uzdrošinies sapņot arī TU"

Sociālās integrācijas projekts "Sapņu siena - uzdrošinies sapņot arī TU".

Projekta norises laiks un vieta – 26.05.2011 (radošās darbnīcas Grupu dzīvokļi Bolderajā).

Projektu mērķis - veicināt cilvēku ar garīga rakstuta traucējumiem un citiem funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, pārvarot sabiedrības atsvešinātību, veidojot dialogu starp pieminēto mērķa grupu un sabiedrību.

Projekta realizētājs: nodibinājums "Fonds Kopā"

Koledžu šajā projektā pārstāvēja trīs AP1A kursa studentes:

Kristīne Logina,
Madara Bindemane,
Diāna Geca.

0
Feed