Sociālās aprūpes katedras izlaidums, 22.06.2016.

Sociālās aprūpes katedras studiju programmu “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” 2015./ 2016. akadēmiskā gada izlaidums.

0
Feed