Projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”

Projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”
Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

3.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

2010.gada 01. jūlija LU P. Stradiņa medicīnas koledžā ir uzsākta ERAF projekta „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana” īstenošana.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 344814,00 LVL.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks modernizēta P. Stradiņa koledžas infrastruktūra un mācību aprīkojums izglītības programmās: „Ārsta palīgs”, „Biomedicīnas laborants”, „Podologs”, „Radiologa asistents” un „Māszinības”, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību.

Laika posmā no 2010. gada 1. jūlija ir ieguldīt liels darbs, lai sasniegtu projekta mērķus. Ir noorganizēti vairāki iepirkumi, kā rezultātā Koledža ir iegādājusies vairākas jaunas, mūsdienu darba tirgum atbilstošas medicīnas iekārtas, ar kuru palīdzību būtiski tiks uzlabota studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” praktisko nodarbību kvalitāte. Ir iegādāts defibrilators/monitors, pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas aparāts, kā arī multifunkcionāls manekens, pasniedzēji ir apmācīti darbam ar minētajām iekārtām un jau jaunajā gadā medicīnas iekārtas tiks izmantotas studiju procesā.

2010. gada nogalē tika izsludināts iepirkums „LU P.Stradiņa medicīnas koledžas mācību telpu ēkas ar viesnīcu rekonstrukcija”, kas paredz pārejas būvniecību, MT korpusa 3. stāva rekonstrukciju un bibliotēkas rekonstrukciju. Celtniecības darbus paredzēts uzsākt 2011. gada pavasarī.

Sākoties jaunajam 2011. gadam tiks modernizēta arī studiju programmas „Podoloģija” īstenošana un tiks iegādāts jauns mācību aprīkojums un iekārtas, kas paredzētas praktiskajām apmācībām. Tas ļaus būtiski uzlabot studiju programmas kvalitāti, maksimāli pietuvinot darba tirgus prasībām.

Projekta vadītāja Sintija Harju
Publicēts 15.03.2011.

0
Feed