"Pētījumu datu statistiskās apstrādes metodes”, 11. novembrī, plkst. 13.00

Vieslekcija: Latvijas Kardioloģijas institūta pētniece Natālija Bricina „Pētījumu datu statistiskās apstrādes metodes”, 11. novembrī, plkst. 13.00, P. Stradiņa medicīnas koledžas zālē.

0
Feed