Par LU PSK studiju procesa organizēšanu līdz 07.02.2021.

IEVĒROJOT:


2021. gada 21. janvāra grozījumus 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu";
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2021. gada 22. janvāra izdoto rīkojumu Nr. 1.7/11 “Par grozījumiem 11.01.2021. rīkojumā Nr. 1.7/10 “Par darba un studiju procesa organizēšanu Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” darbiniekiem ārkārtējās situācijas laikā””,
LU PSK un koledžas Rēzeknes filiālē līdz 2021. gada 7. februārim tiek pagarināta studiju, tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības procesa organizēšana attālinātā režīmā.
SVARĪGI! STUDĒJOŠO IEVĒRĪBAI!
Studējošajiem informācijai par izmaiņām studiju procesā regulāri jāseko līdzi kursa kopīgajā e-pastā un koledžas mājaslapā.

LU PSK BIBLIOTĒKAS PIEEJAMĪBA
LU PSK bibliotēkā līdz 07.02.2021. studējošajiem būs pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Kontakttālrunis: +371 20274493.

ATGĀDINĀJUMS!
LU PSK studējošajiem un docētājiem ir attālināta iespēja EBSCO datu bāzes izmantošanā (par piekļuves iespējām skatīt informāciju kursu kopīgajos e-pastos), kā arī citiem brīvpieejas resursiem.

BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS PRASĪBAS UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS LAIKĀ!
Informācija par aktuālo Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

0
Feed