Pagarināta dokumentu pieņemšana 10.08. – 21.08.2015.

Studē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā!

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu vai speciālistu sociālās labklājības jomā!


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404, e-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com


Dokumentu pieņemšana:
katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 15:00 koledžas bibliotēkā
(2. korpuss 2. stāvā)


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 


UZŅEMŠANA TURPINĀS!


MAKSAS studiju programmās:


„Ārstnieciskā masāža” (maksas studiju programma)
Kvalifikācija – MASIERIS
(Studijas dienas un vakara grupā)


„Estētiskā kosmetoloģija” (maksas studiju programma)
Kvalifikācija – SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTS KOSMETOLOĢIJĀ
(Studijas dienas un vakara grupā)


BEZMAKSAS studiju programmās:


"Māszinības"
Kvalifikācija – MĀSA


"Ārstniecība"
Kvalifikācija – ĀRSTA PALĪGS


"Biomedicīnas laborants"
Kvalifikācija – BIOMEDICĪNAS LABORANTS


"Sociālā aprūpe"
Kvalifikācija – SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS


Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:


1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).(Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 foto (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība.(Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.


UZMANĪBU!


Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_me... pieejamajiem datiem.
Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.


Reģistrācijas maksa:
7.00 EUR par vienu studiju programmu.


Maksājumu var veikt:
1) skaidrā naudā – LU PSK kasē (LU PSK Dienesta viesnīcas 1. stāvā)
vai
2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.


Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.


Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV66TREL9150234006000

0
Feed