Nāc studēt pie mums! Izmanto iespēju studēt akreditētās studiju programmās par valsts budžeta līdzekļiem!

Nāc studēt pie mums!


Izmanto iespēju studēt akreditētās studiju programmās par valsts budžeta līdzekļiem!


Ārstniecības katedra:
1. Studiju programma "Māszinības" - 3 gadi, budžeta vietas
2. Studiju programma "Ārstniecība" - 3 gadi, budžeta vietas
3. Studiju programma "Estētiskā kosmetoloģija" - 3 gadi, maksas vietas


Medicīnas tehnoloģiju katedra:
1. Studiju programma "Biomedicīnas laborants" - 2 gadi, budžeta vietas
2. Studiju programma "Radiologa asistents" - 3 gadi, budžeta vietas
3. Studiju programma "Podoloģija" - 2 gadi, budžeta vietas


Sociālās aprūpes katedra:
1. Studiju programma "Sociālā aprūpe" - 2 gadi, budžeta vietas
2. Studiju programma "Sociālā rehabilitācija" - 2 gadi, budžeta vietas


Rēzeknes filiāle:
1. Studiju programma "Māszinības" - 3 gadi, budžeta vietas
2. Studiju programma "Ārstniecība" - 3 gadi, budžeta vietas


Sīkāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem sadaļā "Uzņemšana noteikumi";

Sīkāka informācija par studiju programmām sadaļā "Studiju programmas";


Nākot uz koledžu pieteikties studijām pārliecinies vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti:
1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
2. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopija (uzrādot oriģinālu);
(CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda)
reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam - Dokuments par vidējās izglītības iegūšanu

3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu)
4. 3 foto (3x4 cm);
5. pieteikums (aizpilda koledžā iesniedzot dokumentus);
6. Valsts valodas prasmes apliecība; (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši Latviešu valodas centralizēto eksāmenu)
7. Uzvārda vai vārda maiņas gadījumā - apliecinošs dokuments
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja nauda ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegutās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms) uzrādot oriģinālu.


Uzņemšana visās studiju programmās notiek katru darba dienu no plkst. 9,00 - 15,00
no 8.jūlija līdz 9. augustam
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā
Vidus proespektā 36/38, Jūrmala, tālr. +371 67752507


REĢISTRĀCIJAS MAKSA vienā studiju programmā Ls 5.00 (pieci lati)
Summa jāieskaita bankā:


Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
saīsinājums: LU PSK
Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr. 90000031813
Valsts kase, kods TRELLV22
konta nr. LV66TREL9150234006000
maksājuma uzdevumā obligāti norādīt "Ieņēmumu kods 21379"

vai arī var maksāt skaidrā naudā - LU PSK Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā uzņemšanas komisijā.


Uzņemšana visās studiju programmās notiek katru darba dienu no plkst. 9,00 - 15,00no 8.jūlija līdz 9. augustam
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā,Vidus proespektā 36/38, Jūrmala, tālr. +371 67752507


Rēzeknes filiālē P. 13,00 - 16,30, O. - P. 9,00 - 15,00 - Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, tel. 64625326

0
Feed