Mācību seminārs – konference „Bronhiālā astma – ko par to zinām”

Š.g. 20.jūnijā koledžas filiālē Rēzeknē pavasarīgā noskaņā notika mācību seminārs – konference „Bronhiālā astma – ko par to zinām”. 

Bronhiālā astma ir nozīmīga gan kā pacientu aprūpes problēma, gan kā neatliekamās palīdzības dienesta darba joma.

Semināru organizēja un tajā piedalījās otrā ārstu palīgu un māsu kursu studenti. Semināra gaitā tika nolasīti referāti par bronhiālās astmas izplatību pasaulē, etioloģiju un patoģenēzi, mūsdienīgas terapijas uzdevumiem un iespējām, kā arī par astmas pacientu apmācības iespējām Rēzeknē. (studenti J.Vancāne, A.Lubāns, L.Servute, S.Špundere-Andiņa, A.Kačurina, O.Drozdova, I.Tarvida). Semināra organizēšana un piedalīšanās bija labs piemērs studentiem, kā apkopot informāciju un uzskatāmi prezentēt auditorijai.

Noslēgumā direktores vietniece pētniecības jautājumos Dagnija Gulbe raksturoja būtiskākōs uzdevumus nākamā studiju gada kvalifikācijas darbu izstrādei.
Gaidīsim jaunus studentu organizētus pasākumus nākamajā studiju gadā.

Maira Lāce
Lektore

0
Feed