Mācībspēku dalība LU RMK un RPIVA 5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas docētāji D. Gulbe, A. Grase un A. Grauduma 2016. gada 27.-28. oktobrī piedalījās Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 5. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne".

0
Feed