LU PSK uzņemšana 2020/2021 RĒZEKNĒ līdz 28.08.2020.

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS:

katru darba dienu no 10. līdz 28.08.2020. plkst. 9.00-15.00
LU PSK Rēzeknes filiālē
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē
Tālr.: 64625326, mob.: 27882168
REĢISTRĀCIJAS MAKSA: 5.00 EUR par vienu studiju programmu.
Reģistrācijas maksu LU PSK Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk).

Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

DOKUMENTI, KURI JĀIESNIEDZ UZŅEMŠANAS KOMISIJĀ, skatīt šeit

Dokumentu pieņemšana tiek pagarināta šādas studiju programmās:
Studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas)
"Māszinības" (kvalifikācija “Māsa”, studiju ilgums – 2 gadi koledžā un 2 gadi LU MF, kopā 4 studiju gadi; programma tiek realizēta sadarbībā ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti);
"Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
MAKSAS STUDIJU PROGRAMMĀ (vakara grupa):
“Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).

UZZINI VAIRĀK PAR STUDIJU PROGRAMMĀM, skatīt šeit

Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000

0
Feed