LU PSK un LU RMK studentu konference, 21.04.2016.

2016. gada 21. aprīlī Jūrmalā notika studentu konference “Atkarība kā aktuāla problēma mūsdienu sabiedrībā”, pulcējot studentus un mācībspēkus no Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK), Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (LU RMK) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes.

Konferencē, piedaloties VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītājai Dr. Astrīdai Stirnai, tika risināti jautājumi par apreibinošu vielu lietošanas tendencēm Latvijā un Pasaulē, par problēmām un risinājumiem. Studenti prezentēja savus pētījumus un piedalījās diskusijā.

Paldies, LU PSK pārstāvjiem par dalību un priekšlasījumiem:

"Nikotīna atkarības izvērtēšana", 
Armands Āre, ĀP3A kursa students

"Ikdienā pielietojamo roku dezinfekcijas līdzekļu pielietojums un riski", 
Gunita Girucka, BL2A kursa studente

"Narkotisko vielu laboratoriskās diagnostikas aktualitātes", 
Artūrs Brūms, BL1A kursa students

"Pacients ar uzmanības deficītu neatliekamajā palīdzībā", 
Dace Maķevica, AP2A kursa studente

Dr. sc. ing. Alevtīnai Leicei un SIA "BioMark"!

Dagnija Gulbe,
LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

0
Feed