LU PSK starpdisciplinārā konference, 05.12.2020.

NORISES LAIKS: 05.12.2020., 9.00-16.00


NORISES VIETA: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (ON-LINE VIDĒ)
KONFERENCES MĒRĶIS: iepazīstināt ārstniecības personas (podologus, radiologu asistentus, radiogrāferus un biomedicīnas laborantus), sadarbības personas un studējošos ar medicīnas tehnoloģiju inovācijām, jaunākajām diagnostikas un pacientu aprūpes metodēm infekciju slimību jomā. Veicināt starpdisciplināru pacientu aprūpi un profesionālās informācijas apmaiņu.

Papildus informācijai interesēties rakstot uz e-pastu: bmlkursi@gmail.com

PIETEIKUMA FORMA (reģistrēšanās konferencei aizpildot šo formu no 06. līdz 20.11.2020.)

PROGRAMMA (.PDF)

DALĪBAS MAKSA: 15.00 EUR (jāveic pārskaitījums uz LU PSK bankas kontu)
Dalības maksa jāpārskaita līdz 23.11.2020

Par dalību konferencē tiks piešķirti 12 LĀPPOS TIP.

KOLEDŽAS REKVIZĪTI DALĪBAS MAKSAS VEIKŠANAI:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

MAKSĀJUMA MĒRĶĪ OBLIGĀTI NORĀDĪT:
Dalības maksa tālākizglītības konferencei 05.12.2020., apmeklētāja vārds, uzvārds, ieņēmuma kods: 21379

0
Feed