LU PSK noslēdz sadarbības līgumu ar LU MF

Piektdien, 3. jūlijā, Latvijas Universitātes Zinātņu mājā Medicīnas fakultātē Latvijas Universitātes prorektors dabas tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore Iveta Strode parakstīja sadarbības līgumu par studiju programmas “Māszinības” kopīgu realizēšanu no 2020./ 2021. akadēmiskā gada.

Noslēgtais līgums paredz abu pušu sadarbību profesionālās bakalaura programmas “Māszinības” īstenošanā, atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Sadarbības līgums tika izstrādāts un parakstīts pamatojoties uz:
- Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta rīkojumu Nr. 394 “Par konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu””;
- Ministru kabineta 2019. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 537 “Par konceptuālo ziņojumu “Par māsas profesijas turpmāko attīstību””;
- Valsts kontroles 2019. gada 14. jūnija revīzijas ziņojumu “Cilvēkresursi veselības aprūpe”.

FOTO: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

0
Feed