LU PSK administrācijas sveiciens Zinību dienā

Vērtīgām zināšanām un profesionālā pilnveidē pieredzes bagātu 2020./ 2021. studiju gadu!

Lai savstarpējā sadarbība mums sniedz iespēju realizēt izvirzītos mērķus!

KOLEDŽAS ADMINISTRĀCIJA
01.09.2020.

0
Feed