Līdz 1. maijam sagatavot un iesniegt zinātniskos rakstus jaunajam „Zinātnisko rakstu krājumam Nr.3”

Lūdzu, Docētājiem līdz 1. maijam sagatavot un iesniegt zinātniskos rakstus jaunajam „Zinātnisko rakstu krājumam Nr.3”

0
Feed