Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija

Projekta nosaukums “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras 

modernizācija un resursu koncentrācija”

Projekta vienošanās numurs: 8.1.1.0/17/I/010

Projekta ietvaros Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža kā LU sadarbības partneris par 313 000 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 266 050 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums 45 950 EUR (15%), iegādāsies mācību līdzekļus studiju programmām Ārstniecība, Māszinības un Biomedicīnas laborants.
Iepirkumā „Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2019/3 ERAF ir piegādāti un uzstādīti visi mācību līdzekļi.
Iepirkumā „Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2019/4 ERAF ir piegādāti un uzstādīti visi mācību līdzekļi.
Iepirkumā „Medicīnas preču piegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2020/2 ERAF ir piegādāti un uzstādīti visi mācību līdzekļi.
Pašlaik ir izsludināts iepirkums “Medicīnas preču piegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2020/6 ERAF. Iepirkumā tiks iegādāti volumetriskais sūknis, manekens – pēda, vakuuma matracis, transportēšanas rati, intramuskulāro injekciju veikšanas simulators. Noslēdzoties šim iepirkumam būs sasniegts projekta mērķis un iegādāti visi paredzētie mācību līdzekļi.

Informācija sagatavota un publicēta 2020. gada 3. septembrī.

0
Feed