Kvalifikāciju darbu iesniegšanas termiņi:

Kvalifikācijas darbs (KD) un KD elektroniskā versija jāiesniedz Dagnijai Gulbei

līdz sekojošam datumam:
AP3C un M3C – 15.05.2012.
L2A, P2A, R3A, S2L un SR2B – 25.05.2012.
S2A, M3A un M3B – 28.05.2012.
S2A – 28.05. 2012.
SR2A – 29.05.2012.
AP3A – 30.05.2012.

0
Feed