zaļa izsaukuma zīme

Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks 2019/2020 un kārtība (IZMAIŅAS!)

KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS 2019/ 2020 (.PDF), apstiprinātas izmaiņas 20.04.2020.


UZMANĪBU!
Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot to līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu: kd@psk.lv

0
Feed