Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z un AM2RZ (2020/2021)

Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks. Skatīt PDF.

SVARĪGI! LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ!
Kvalifikācijas darbu studējošais iesniedz elektroniskā formātā (PDF – Portable Document Format), nosūtot to līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu: kd@psk.lv

0
Feed