Kursi ārstiem traumatologiem un operāciju māsām, 06.03.2021.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDEI

“Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar Jonizējošā starojuma avotiem medicīnā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg iekārtu (arka, C-arm)”

Programma paredzēta: ārstiem traumatologiem un operāciju māsām.
Kursu norises laiks: 2021. gada 6. martā (sākums plkst. 9.00)
Norises forma: ATTĀLINĀTI (izmantojot MS Teams platformu)
Stundu skaits: 8 TIP

PIETEIKUMA FORMA

Interesenti var pieteikties, rakstot informāciju uz e-pastu: agnese.olina@lupsk.edu.lv
Agnese Oliņa, kursu koordinatore, mob. 29565095

0
Feed