Kursi ārstiem traumatologiem un operāciju māsām

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDEI “Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar Jonizējošā starojuma

avotiem medicīnā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg- iekārtu (arka, C-arm)”

Programma paredzēta: ārstiem traumatologiem un operāciju māsām.
Kursu norises datums: 03.10.2020.
Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža – Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri.

PIETEIKUMA FORMA

Agnese Oliņa, RA kursu koordinatore
Mob. 29565095, e-pasts: agnese.olina1@gmail.com

0
Feed