Konference „Koledžas izglītība teorijā un praksē”

2009. gada 1. oktobrī Lielupes viesnīcā 

Konference „Koledžas izglītība teorijā un praksē”, konferences programma.


"Palielinātas ķermeņa masas sastopamības salīdzinājums jauniešiem ar dažādu izglītību" Nr. VSAKZP-07-2
Informācija par projekta rezultātiem /fails Adobe/


Titāna un hidroksiapatīta skaņa ietekme uz hematoloģiskiem rādītājiem izvērtēšanas analīzes metode.
Informācija par projekta rezultātiem /fails Adobe/


Atskaite 2005./2006. 2007./2008. 2008./2009

0
Feed