Jaunieguvumi bibliotēkā no 2010. gada janvāra līdz martam

Danilāns. Hroniskās slimības. 1. grāmata. R.: Medicīnas apgāds, 2009.

V. Korels. Kā izprast cilvēkus un pareizi izturēties pret tiem. R.: Madris, 2007.
Holcgrēfe. Mazuli gaidot. 300 jautājumi un atbildes par grūtniecību. R.: Valters un Rapa, 2010.
J. Ū. Roge. Vecāki nosaka robežas. R.: Jumava, 2010.
T. Tisenkopfs. Socioloģija Latvijā. R.: Latvijas Universitāte, 2010.
Latvijas ekonomikas un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti : monogrāfija / R. Škapara un Ē. Šumilo redakcijā; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
M. Stoparde. Viss par bērna kopšanu. R.: Zvaigzne ABC, 2009.
Š. Gazala. Laimīgs mazulis. Rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2010.
G. Svence. Pozitīvā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2009.
H. Kārkliņa.Veselības enciklopēdija. R.: Nacionālais apgāds, 2009.
Mārtinsone. Mākslas terapija: teorija un prakse. Rakstu krājums. R.: Drukātava, 2009.
Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009: Atbildīgums. Galv. red. J. Rozenvalds un I. Ijabs. R.: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009.
O. Radionova. Muguras sāpes. Laba ārsta padomi. R.: Zvaigzne ABC, 2009.
D. Rouva. Depresija. Izlaušanās no iekšējā cietuma. R.: Jāņa Rozes apgāds, 2010.
Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā. Monogrāfija: L.Bandevičas un U.Rozevska redakcijā. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.
Mintāle, A. Ērglis. Sirds un virtuve. R.: Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010.
Mārtinsone. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. R.: Drukātva, 2009.
Eglīte. Anatomija. 2. daļa. Asinsrites sistēma. Iekšējie orgāni. Nervu sistēma. Sensoriskā sistēma. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.

0
Feed