Jaunieguvumi bibliotēkā no 2010. gada aprīļa līdz augustam

1.M. D. Broša. Menopauze. R.: Lietišķās informācijas dienests, 2010.

2.F. M. Ungers, H. Fīmšteins. Organisma veselīgā mikroflora. R. : Jumava, 2010.
3.I. Briedis. Kā rīkoties ārkārtas situācijās. R. : Jumava, 2009.
4. V. Amosovs. Galvassāpes. Kā tās ārstēt un novērst/ Laba ārsta padomi. R.: Zvaigzne ABC, 2010.
5. O. Anaņejeva. Hipertonija. Kā tās ārstēt un novērst/ Laba ārsta padomi. R.: Zvaigzne ABC, 2010.
6. I. M. Rubana. Uzturs fiziskā slodzē. R.: RaKa, 2010.
7. Klīniskā medicīna. Pirmā grāmata. Profesora Aivara Lejnieka redakcijā, 2010.
8. A. Vingrs. Jūsu bērns. Gandrīz vai enciklopēdija bērna kopšanas jautājumos. R.: Zvaigzne ABC, 2008.
9. A. Danilāns. Hroniskās slimības. 1. grāmata. R.: Medicīnas apgāds, 2010.
9. Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati. Mācību metodiskais līdzeklis. R.: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009.
10. S. Gūtmane, D. Dolce. Karitatīvā sociālā darba metodoloģijas jautājumi. R.: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009.
11. G. Dišlers, K. Kīslings. Radikālās krīzes: problēmas un risinājumi. R.: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2010.

0
Feed