Jaunieguvumi bibliotēkā 2009.gada novembrī un decembrī

Logina, E. Smeltere. Neiroloģija shēmās. R.: Avots, 2009


S. Pārkers. Cilvēka ķermenis + DVD Rom. R.: Zvaigzne ABC, 2009


G.Jankovskis, I.Beldava, B.Līviņa, K.Strēlis. Skelets kustībā un veselība. Latvijas Universitāte, 2009


Zeidlers. Pašmasāža. R.: Avots, 2009


Ē. Krēmers., D. Pāsa. Ēst ar baudu - dzīvot ar prieku. R.: Jumava


K. G. Jungs. Psiholoģiskā tipoloģija un māksla. R.: Zvaigzne ABC, 2009


Jegorovs. Uzvedības atkarības. R.: RaKa, 2009


K. Dirkss, T. Eizermanss. Tava prāta klupšanas akmeņi. Rīga : Jumava, 2009.


Izglītības vadība. LU raksti 749. R.: Latvijas Universitāte, 2009


Latvijas jaunatnes portrets/integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski.Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009


Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. R.: „Biznesa augstskola Turība SIA”, 2002


Psiholoģija. LU raksti 742. R.: Latvijas Universitāte, 2008


L. Vecvagare, E. Mežaraupe. Inovāciju vadība sociālajās institūcijās. Rīga:SIA SDSPA „Attīstība”, 2009.

0
Feed