Jaunieguvumi

žurnāls - Podologie

grāmatas:

1.Tukiša Irēna. Roku sīko kustību nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un valodas attīstībā
2.Kukuškina O.Bērna dzīves notikumu dienasgrāmata : mācību metodiskais līdzeklis vecākiem un pedagogiem bērnu valodas
3.Koroļevska, T.Vājdzirdīgo bērnu dzirdes uztveres attīstīšana : metodiskais līdzeklis skolotājam
4.Purviņš Indulis. Praktiskā farmakoloģija
5.Vīksna, Ludmila. Infekcijas slimības
6.Biksone Gaļina. Solis pa solim pacientu konsultēšanā
7.Zinčenko, Ludmila. Medicīniskā helmintoloģija
8.Braše Laima. Ģimenes loma skolēnu socializācijā
9.Dzintere Daina. Rotaļa- bērna dzīves prasmju sekmētāja
10.Лабораторная гематология
11.Луговская С.А. Гематология пожилого возраста
12.Титов В. Н. Биологические функции (экзотрофия, гомеостаз, эндоэкология), биологические реакции (экскреция, воспаление, трансцитоз
13.Vikmane Blāzma. Socializācija ģimenē
14.Textbook of Urinalysis and Body Fluids
15.Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
16. Textbook of Medical Laboratory Technology
17.Clinical Atlas of Sperm Morphology

0
Feed