IZMAIŅAS LU PSK Ētikas komisijas darbā (aktualizēts 22.04.2020.)

UZMANĪBU!

Lai saņemtu LU PSK Ētikas komisijas atļauju izmantot pētījuma instrumentu konkrētajā pētījumā, studējošais LU PSK Ētikas komisijai iesniedz:

0
Feed