Intervija ar LU PSK ārējo sakaru koordinatori Aigu Graudumu

Runājot par ārējo sakaru koordinatores pienākumiem, A. Grauduma stāsta: „Mani galvenie pienākumi ir nodrošināt kvalitatīvu vizītes laiku ārvalstu partneriem, lielisku prakses un studiju pieredzi ERASMUS+ programmas studentiem, koordinēt ERASMUS+ projektus, kā arī nodrošināt koledžas studentiem nepieciešamo atbalstu prakses vai studiju periodā ārvalstīs, kā arī nosūtīt savus kolēģus mobilitātē uz partnerinstitūcijām. Lai gan kā ārējo sakaru koordinatore strādāju jau daudz gadus, rutīna neiestājas, jo ikviens students un docētājs ienes jaunas vēsmas. Katra diena ir citāda. Ja tiek uzņemti ārvalstu viesi, tad visa nedēļa paiet šajā zīmē – koledžas iepazīšana, lekcijas noorganizēšana, institūciju apmeklēšana. Bet ja jāsagatavo studenti vai mācībspēki mobilitātei, jāslēdz līgumi un jāsaskaņo visa nepieciešamā dokumentācija, un tam visam pa vidu vēl lekcijas. Pieredze man šo padsmit gadu laikā ir iemācījusi, ka nekad nevari paredzēt visu.”

Pildot ārējo sakaru koordinatores pienākumus, A. Grauduma ir novērojusi, ka ERASMUS+ programma saved kopā cilvēkus, kas ir gatavi jauniem izaicinājumiem, atbalsta aktīvu dzīvesveidu un tic izaugsmei. Viņa saka: „Sadarbības partneri var mainīties, tomēr ideja, kāpēc cilvēki vēlas iesaistīties, vienmēr paliek. Piesakoties mobilitātei, mūsu koledžas studenti visbiežāk izvēlas doties tur, kur ir siltāks. Kādreiz šķiet, ka vieglāk būtu atvērt filiāli Spānijā vai Portugālē. Tomēr šobrīd ļoti tiek novērtēts arī kaimiņvalstu profesionālisms un studenti labprāt dodas uz Tartu, Tallinu, Kauņu un Šauļiem. Ir sadarbības augstskolas ar kuru koordinatoriem ir izveidojušās ļoti draudzīgas attiecības, kas vienmēr atbalstīs, palīdzēs, kā, piemēram, mūsu partneri, Spānijā – Mariano Arguelles, un Igaunijā – Danel Jantra. Uzskatu, kas studentiem ir jāizmanto iespēja piedalīties ERASMUS+ mobilitātē, jo tas ir izaicinājums sev pašam. Iespēja gūt pieredzi ārvalstu veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē. Dažkārt studenti strādā ar tehnoloģijām, kas nav pieejamas Latvijā. Šādā mobilitātē prasmes noteikti pilnveidojas. Ne vienmēr pozitīvi cerētais tiek sagaidīts, bet tad var novērtēt veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Ar šādām domām atgriežas daļa no studentiem. Tomēr vairāk ir pozitīvo emociju. Daļa studenti atgriežas savā mobilitātes valstī, lai turpinātu darba attiecības tur. Daļa ir satikuši savas otrās pusītes ERASMUS+ programmas laikā. Ir iegūti draugi, un neaizmirstamas atmiņas. Šobrīd studentiem ir iespēja turpināt savu profesionālo pieredzi kā nesenajiem absolventiem, un mūsu studenti to labprāt izmanto. Vispozitīvāk vērtēju tos brīžus, kad izejot pa kabineta durvīm studentam var būt neliels samulsums, kā būs, kā veiksies, bet atgriežoties šķiet, pilnīgi cits cilvēks stāv priekšā – pašapzinīgs, motivēts, zinošs, un ar pārliecību, ka arī turpmāk viss izdosies.”

A. Grauduma runājot par koledžā valdošo noskaņu atzīst, ka šeit visi viens par otru rūpējas, sarāj, kad nepieciešams, bet atbalsta katrā izaugsmē. „To jūt, ienākot pa koledžas durvīm. Ja students uzņemšanas periodā ir apmulsis, tad vēlāk viņš tiek veiksmīgi iekļauts ikdienas aktivitātēs, ka pašam nemanot, ir mainījies. Kolēģi ir profesionāļi savā nozarē.”

Jautāta arī par to, kā koledža pēdējo gadu laikā ir mainījusies, viņa atbild: „Kopš 2006. gadā absolvēju koledžu, tā ir ļoti augusi. Šobrīd ir vairāk studiju programmu un attīstīta infrastruktūra. Attīstība notiek nepārtraukti. Esot ārvalstu vizītēs, ja redzam kādas labas un īstenot iespējamas idejas, tās ieviešam mūsu koledžā. Tāpēc kļūstam modernāki, tomēr pieturamies pie pamatvērtībām. Prof. Paula Stradiņa fotogrāfija pie koledžas sienas atgādina, kādā nozarē strādājam, tāpēc jādara viss no sirds.”

A. Grauduma topošajiem LU PSK studentiem novēl nebaidīties no medicīnas, noteikti piedalīties ERASMUS+ programmas mobilitātē, jo kad tad, ja ne tagad – esot studenta statusā. Un vienmēr atcerēties – LU PSK ir atbalsts, tā ir ģimene.

0
Feed