Informācija studentiem par LU PSK 2014./ 2015. studiju gada sākumu

Paldies studiju programmu – „Māszinības”, „Ārstniecība”, „Estētiskā kosmetoloģija”, „Biomedicīnas laborants”, „Radiologa asistents”, „Podoloģija”, „Sociālā aprūpe”, „Sociālā rehabilitācija” – 1. kursu studentiem, ka par savu augstākās izglītības iestādi esiet izvēlējušies Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK)!


Zinātkāri, apņēmību un panākumus jums, īstenojot izvirzīto mērķi!


Gaidīsim jūs –
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 1. kursu studentus –
uz Zinību dienas svinīgo pasākumu,
1. septembrī plkst. 11.00. koledžā
(Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā)!


Norises kārtība:


Plkst. 11.00.* –
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2014./ 2015. studiju gada svinīgā atklāšana 1. kursa studentiem koledžas pagalmā (pie 1. korpusa).


Plkst. 11.30. –
tikšanās ar grupu kuratoriem, studentu sadalījums pa grupām būs izlikts koledžas 1. korpusā (1. stāvā) informācijas stendā.


Ārstniecības katedra:
M1A grupa – 1. korpuss, 2. stāvs, 204. auditorija
M1B grupa – 1. korpuss, 3. stāvs, 306. auditorija
AP1A grupa – 1. korpuss, 1. stāvs, zāle
K1A grupa – 6. korpuss, 1. stāvs, 1. auditorija


Medicīnas tehnoloģiju katedra:
L1A grupa – 2. korpuss, 2. stāvs, 2. auditorija
R1A grupa – 4. korpuss, 2. stāvs, 209. auditorija
P1A grupa – 2. korpuss, 3. stāvs, 3. auditorija


Sociālās aprūpes katedra:
SR1A – 6. korpuss, 2. stāvs, 3. auditorija


Ar telpu sadalījumu pa LU PSK korpusiem var iepazīties šeit.


Studenti, kuriem ir piešķirta vieta LU PSK Dienesta viesnīcā, 1. septembrī var ierasties no plkst. 9.00. (3. korpuss, LU PSK Dienesta viesnīca).
Sīkāk par iekārtošanos LU PSK Dienesta viesnīcā lasīt šeit>>


*Par neierašanās iemeslu uz 1. septembra pasākumu jāinformē katedru lietvedes pa e-pastu vai tālruni, kas tika norādīts informācijas lapiņā, iesniedzot dokumentus. Kontakti>>


Uzņemtie studenti, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK.


Studiju programmas „Estētiskā kosmetoloģija” 1. kursa vakara grupas 2014./ 2015. studiju gada pirmā tikšanās notiks 2. septembrī plkst.17.00. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 1. korpusā, 2. stāvā, 204. auditorijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala).


Studiju programmas „Sociālā aprūpe” 1. kursa 2014./ 2015. studiju gada pirmā tikšanās notiks 8. septembrī plkst. 10.00. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 6. korpusā, 2. stāvā, 3. Auditorijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala).


Par studiju programmas „Sociālā rehabilitācija” Cēsu grupas 1. kursa 2014./ 2015. studiju gada pirmo tikšanos skatīt informāciju e-pastā, kas tika norādīts informācijas lapiņā, iesniedzot dokumentus.


LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmu „Māszinības” un „Ārstniecība” 1. kursu 2014./ 2015. studiju gada pirmā tikšanās notiks 3. septembrī plkst. 10.00. (Raiņa ielā 5a, Rēzeknē).


Studiju programmu „Māszinības” un „Ārstniecība” 2014./ 2015. studiju gada 2. un 3.kursu studentiem pirmā studiju diena – 8. septembrī (Raiņa ielā 5a, Rēzeknē).
Lekciju grafiku skatīt kursa e-pastā.


LU PSK 2014./ 2015. studiju gada uzsākšana 2. un 3. kursiem


Ārstniecības katedra:
M2A un M3A grupai – 8. septembrī
M2B un M3B grupai – 8. septembrī
AP2A un AP3A grupai – 8. septembrī
K2A un K3A grupai – 8. septembrī


Medicīnas tehnoloģiju katedra:
L2A grupai – 8. septembrī
R2A un R3A grupai – 15. septembrī
P2A grupai – 8. septembrī


Sociālās aprūpes katedra:
SR2A grupai – 4. septembrī, 6. korpusā, 2.stāvā, 3.auditorijā
S2A grupai –15. septembrī plkst. 9.40, 6. korpusā, 2.stāvā, 3.auditorijā
S2G grupai – 11.septembrī, sīkāk grupas e-pastā
Lekciju grafiku skatīt kursa e-pastā.


Atgādinājums!


Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studenti varēs pieteikties no 26.09.2014. pie katedru lietvedēm. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs dienu laikā.

0
Feed