Informācija par stipendijām

Informācija par stipendijām!


Pirmā stipendiju piešķiršanas sēde notiks 13.02.2013.
Rezultāti būs zināmi 15.02.2013.


Ø Par rezultātiem, kam tiks piešķirta minimālā mēneša stipendija (par labām sekmēm) studenti tiks informēti aizsūtot informāciju uz kursu kopējiem e pastiem.
Ø Par vienreizējām stipendijām katru informēšu personīgi pa norādīto telefona numuru.


Lai pieteiktos uz jebkuru no stipendijām ir OBLIGĀTI JĀIZPILDA IESNIEGUMS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI.


Ø Iesniegumus uz MINIMĀLO MĒNEŠA STIPENDIJU ( par labām sekmēm) var iesniegt līdz 12.02.2013.!!!!
Ø Iesniegumus uz VIENREIZĒJO STIPENDIJU ( pēc kritērijiem) var iesniegt visu semestri!!! - Obligāti klāt pievienojot apliecinošu dokumentu par norādītajiem kritērijiem!


Kritēriji, lai pieteiktos VIENREIZĒJAI stipendijai:
· students ir bārenis, vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

· students ir invalīds;

· studējošā ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;

· studējošais ir no daudzbērnu ģimenes ( arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);


studējošajam ir viens vai vairāki bērni. (MK noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām")


Ø Iesniegumus uz stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā var iesniegt visu semestri - klāt pievienojot darbnespējas lapu, vai izrakstu no ārsta!
Ø Iesniegumus stipendijas saņemšanai var saņemt dienesta viesnīcas (108. kabinetā) , kā arī izprintēt koledžas mājas lapā.


P.S - Ja ir kādi jautājumi par stipendijām - droši nāciet jautājiet, vai rakstiet uz e pastu – dianabakane@gmail.com

0
Feed