Informācija par atļauju saņemšanu pētījumu veikšanai

Cienījamie LU PSK 2. un 3. kursa studenti!

Atgādinām, ka iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai LU PSK Ētikas komisijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas līdz kvalifikācijas darba aizstāvēšanai!

Iesniegumu un pētniecības instrumentu iesniegšana LU PSK Ētikas komisijā kvalifikācijas darba pētījuma izvērtēšanai notiks līdz datumiem, kuri norādīti grafikā (.PDF).

Ja termiņi tiks nokavēti, LU PSK Ētikas komisija vairs iesniegumus nepieņems, neizskatīs tos un nesniegs atļaujas pētījumu veikšanai.

Informācija par LU PSK Ētikas komisijas darbību. Lasīt šeit

Cieņā,
LU PSK Ētikas komisija
E-pasts: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

0
Feed