Informācija par 2016./2017. akadēmiskā gada noslēgumu

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2016./ 2017. akadēmiskā gada pēdējā studiju diena - 2017. gada 22. jūnijs līdz plkst. 12.00.

Veiksmi valsts noslēguma pārbaudījumos!
Sekmīgu studiju gada noslēgumu!

LU PSK administrācija

0
Feed