Informācija par 2014./ 2015. akadēmiskā gada noslēgumu

UZMANĪBU!!!


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
2014./ 2015. akadēmiskā gada pēdējā studiju diena -
19. jūnijs līdz plkst. 15:00.


Lai veiksme eksāmenos un pārbaudījuma darbos un
sekmīgs studiju gada noslēgums!

0
Feed