Informācija maksas studiju programmu studējošajiem (par atlikto maksājumu)

ĀRSTNIECĪBAS KATEDRAS – K1A, K1V, K2A, K2V, K3A, K3V, AM1A, AM1R, AM1V, AM2A, AM2R, AM2V – maksas studiju programmu studējošajiem elektronisko iesniegumu nepieciešams nosūtīt katedras vadītājai Ivetai Strodei uz e-pastu: ivetastrode@inbox.lv


MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRAS – P2Z – maksas studiju programmas studējošajiem elektronisko iesniegumu nepieciešams nosūtīt studiju programmas “Podoloģija” vadītājai Aelitai Kohai uz e-pastu: aelitakoha@inbox.lv

0
Feed