ESF “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS)” (Pieteikšanās ATVĒRTA)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, vecmātes, masierus, funkcionālos speciālistus, podologus, biomedicīnas laborantus, radiologa asistentus, skaistumkopšanas speciālistus kosmetoloģijā apmācībai neformālās izglītības programmā “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS), kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Programmas mērķauditorija: ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, masieri, funkcionālais speciālists (fizioterapeits, ergoterepeits,tehniskais ortopēds,audiologopēds, uztura speciālists, mākslas terapeits, optometrists), podologs, biomedicīnas laborants, radiologa asistents, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā.

Neformālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai varētu atpazīt un izvērtēt kardiopulmonālās sistēmas funkciju izsīkuma draudus vai izsīkuma pazīmes pieaugušajiem, pieņemt pareizo lēmumu un veikt adekvātus pasākumus kritiski slimu pacientu veselības stāvokļa stabilizēšanai, darbojoties komandā.

PIETEIKŠANĀS

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

Diāna Bakāne,
projekta koordinatore
Mob.: +371 29161494

0
Feed