ESF “Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija” (Pieteikšanās NOSLĒGUSIES)

ESF “Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija” (4 dienas, piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 32 TIP).

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties radiologa asistentus un radiogrāferus apmācībai neformālās izglītības programmā “Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.

Programmas mērķauditorija: radiologa asistents un radiogrāfers.

Neformālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst skrīninga mamogrāfijas attēlu veikšanas kvalitātes kritēriju prasībām un izstrādāt ieteikumus mamogrāfijas izmeklējumos pielietoto projekciju izpildījuma kvalitātes uzlabošanai.

PIETEIKŠANĀS

*Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

Agnese Oliņa,
projekta koordinatore
Mob.: +371 29565095

0
Feed