ESF “Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs” (Projekts NOSLĒDZIES)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

0
Feed